All for Joomla All for Webmasters

آیین نامه ها و فرم های معاونت پژوهش و فناوری

آیین نامه های مربوط به پایان نامه

زمان بندی مراحل اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد

شرح وظایف دانشجو در مراحل اجرای دفاع از پایان نامه ارشد

دستورالعمل و راهنمای ارائه فرم شماره یک پایان نامه- ویژه دانشجویان مقطع ارشد

راهنما جهت درخواست و ثبت الکترونیکی پروپزال تا پایان نامه - ویژه دانشجویان مقطع ارشد

راهنمای ثبت اطلاعات (پروپوزال / پایان نامه) دانشجویان ارشد در پایگاه ایرانداک

دستورالعمل استفاده از سامانه همانندجو جهت تصویب پروپزال و پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

راهنمای اساتید راهنما جهت سامانه همانندجو

راهنمای دانشجویان جهت سامانه همانندجو

دستورالعمل استخراج مقاله از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد ( ویژه دانشجویان رشته حقوق)

مراحل تحویل مستندات پایان نامه و پروژه پایانی دانشجویان کارشناسی

شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی

فرم های مربوط به پایان نامه

  فرم شماره 1 –عناوین و اساتید راهنمای پیشنهادی پایان­ نامه

 فرم شماره 2-ب ( قرارداد اساتید راهنما، مشاور و داور خارج از مؤسسه)

 فرم شماره 3- صورتجلسه تأیید پروپوزال و تأیید اطلاعات پروپوزال در ایرانداک

 فرم شماره 4- گزارش پیشرفت کار ماهانه

 فرم شماره 5- شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم شماره 6 - مجوز دفاع برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

فرم شماره 7 – الف: صورتجلسه دفاع

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد در روز دفاع

چک لیست نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد - گروه فنی مهندسی

 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد - گروه معماری و شهرسازی

 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد - گروه حقوق

 فرم پروپزال کارشناسی ارشد- گروه حسابداری و حسابرسی

 فرم شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی

 فرم تحویل مستندات پایان نامه و پروژه دوره کارشناسی

آیین نامه و فرم های پژوهشی

 آیین نامه تشویق مقالات

فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات و همایش ها

فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در همایش های علمی داخل کشور

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.