All for Joomla All for Webmasters

برگزاری کارگاه های مهارتی آموزش های الکترونیکی

برگزاری کارگاه های مهارتی آموزش های الکترونیکی

توسط انجمن یادگیری الکترونیکی ایران(یادا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه چشم انداز تغییر و تحولات شیوه های آموزش عالی در آینده و همچنین شرایط فعلی برگزاری کلاسهای دانشگاهی، ارتقاء سطح توانایی اساتید در خصوص آموزشهای الکترونیکی، کیفیت برگزاری کلاسهای مجازی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. لذا موسسه آموزش عالی اشراق طی هماهنگی انجام شده با انجمن یادگیری الکترونیکی ایران(یادا) و بهره مندی از اساتید این انجمن اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین "فنون تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی" و " سنجش و ارزیابی در محیط یادگیری الکترونیکی" جهت کلیه اساتید موسسه نمود. همچنین نظر به نقش بسیار تعیین کننده پشتیبانی از برگزاری آموزشهای دانشگاهی در شیوه آموزشهای مجازی کارگاهی تحت عنوان "پشتیبانی آموزشهای الکترونیکی" نیز جهت پرسنل اجرایی و پشتیبانی این شیوه از آموزشهای توسط انجمن مذکور برگزار گردید. لازم به توضیح است انجمن یادا با داشتن اساتید مجرب و برجسته کشوری دارای تجربیات گسترده و فراوانی در بخش آموزشهای الکترونیکی بوده و مورد تائید کارگروه آموزشهای مجازی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی اشراق

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.