All for Joomla All for Webmasters

واحدهای پاسخگو به تماس دانشجویان در بازه زمانی امتحانات در خارج از ساعات ادارای

روزهای شنبه از 7:30 تا پایان زمان آخرین امتحان همان روز و سایر روزهای هفته از 15:15 تا پایان زمان آخرین امتحان همان روز

واحد مالی 05832285701 داخلی 104

واحد انفورماتیک 05832285701  داخلی 111 یا 112

واحد اموزش 05832285701 داخلی 106

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.