All for Joomla All for Webmasters

تسهیلات ویژه غذای دانشجویی

مؤسسه آموزش عالی اشراق به عنوان اولین ارائه دهنده تسهیلات ویژه غذاي دانشجویی در بین مؤسسات آموزش عالی غیردولتی کشور، اقدام به ارائه سه نوع غذاي یارانه اي با قیمت هاي متفاوت به شرح زیر نموده تا زمینه بهره مندي کلیه دانشجویان از خدمات سلف سرویس مؤسسه را فراهم آورد. امید است با پیشنهادات خود این مجموعه را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاري فرمائید

  1. غذاي نوع (الف) با قیمت مصوب وزارت علوم و اعمال یارانه غذا: به ازاي هر پرس 3000 تومان
  2. غذاي نوع (ب) با عمال یارانه غذا: به ازاي هر پرس 1500 تومان
  3. غذاي نوع (ج) با اعمال یارانه غذا: به ازاي هرپرس 500 تومان

کلیه دانشجویان می توانند حداکثر تا 24 ساعت قبل، نسبت به رزرو غذاي مورد نظر خود اقدام نمایند

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.