All for Joomla All for Webmasters

تاریخچه و معرفی رشته مدیریت بازرگانی

تعریف و هدف 
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارها، موسسه ها و شرکتها دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات، اداره امور مالی، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 4 سال و تمامی درس های آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. در این دوره علاوه بر درس های تئوری بر جنبه های کاربردی درس ها تأکید ویژه ای شده است.

نقش و توانایی یا کارایی

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

ضرورت و توانایی

الف- آشفتگی و نابسامانی دربسیاری از موسسات بازرگانی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد
ب- آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد
ج- اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره اموربازرگانی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.