All for Joomla All for Webmasters
Image

اطلاعات مورد نیاز پذیرفته شدگان موسسه

Image
آئین نامه نحوه دریافت شهریه و اعطای تسهیلات مالی

** تخفیفات و تسهیلات شهریه **

- امکان تحصیل 1 ترم رایگان در کلیه مقاطع به غیر از تحصیلات تکمیلی

- امکان پرداخت اقساطی شهریه مصوب ترم بر اساس چهارچوب های موسسه

- وام توسط صندوق رفاه با کارمزد 3 % از بانک مهر ایران

- به دانشجویان ممتاز هر ورودی نفر اول ، 50 % تخفیف به شهریه ثابت تعلق می گیرد.

- در صورت تحصیل همزمان دو دانشجو عضو یک خانواده در مقطع کارشناسی ارشد ، به ترم های  قانونی10 % تخفیف در شهریه ثابت تعلق می گیرد.

- در صورت تحصیل همزمان دو دانشجو عضو یک خانواده در مقطع کاردانی و کارشناسی ، به ترم های  قانونی20 % تخفیف در شهریه ثابت تعلق می گیرد.

- به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در ترم های  قانونی20 % تخفیف در شهریه ثابت تعلق می گیرد.

- در خصوص دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید در صورت عدم تسویه مبلغ شهریه توسط بنیاد شهید تا انتهای ترم تحصیلی (ترم های مشمول شهریه)، دانشجو موظف به پرداخت مبلغ مذکور است.

** دانشجوی مهمان **

دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبداء و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.

** دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل **

دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری) را به موسسه مبداء پرداخت کند.

تبصره: چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاس ها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب میشود.

** جابجایی غیر انتفاعی به غیر انتفاعی در  تکمیل ظرفیت **

در مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل ظرفیت جابه جا می شوند  چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کلاس ها اعلام نماید موسسه مبدا شهریه متغیر دانشجوی مشمول جابه جایی را مسترد خواهد نمود و  در غیر این صورت درخواست بازپرداخت از سوی دانشجو پذیرفته نیست .

** مرخصی تحصیلی**

در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی ، در موعد مقرر قبل از شروع انتخاب واحد ، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند .

تبصره : بعد از شروع انتخاب واحد دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد.

** شهریه دوره تابستانی **

شهریه دوره تابستانی 50 درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحد های انتخابی دانشجو است .

** تعداد واحد های درسی باقیمانده در ترم آخر **

چنانچه تعداد واحد های درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر ، اعم از پایان نامه ، کارآموزی یا پروژه حداقل 6 واحد باشد ، دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت کامل و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام کند.

تبصره1:دریافت شهریه پایان نامه و پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو تنها برای یک بار مجاز است .

تبصره2:در صورتی که مدت تحصیل دانشجو باکسب مجوز ازمراجع ذیربط بیش ازسنوات مجاز ادامه یابد،دانشجو در نیمسال های اضافی موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت است.

تبصره3: استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر همان درس خواهد بود.

** معادل سازی **

درصورت درخواست معادل سازی سوابق تحصیلی دانشجو مکلف است به ازای هریک ازواحدهای قابل قبول 5% شهریه ثابت آن نیمسال رابه موسسه پرداخت کند.

** حذف کلیه دروس نیمسال **

در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی ، قبل از زمان حذف و اضافه همان نیسمال باشد، شهریه متغیر دروس ، حسب درخواست دانشجو ، بازگردانده یا ذخیره می شود ، اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است .

** حذف اضطراری **

در صورت حذف اضطراری درس، شهریه متغیر آن درس مسترد نمی گردد.

** اتمام سنوات تحصیلی مجاز **

بر اساس آئین نامه آموزشی در صورت اتمام سنوات قانونی دانشجو و ادامه تحصیل ایشان بر اساس مجوز شورای آموزشی ، تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون موارد خاص ، پرداخت شهریه در ترم های مذکور براساس سال جاری تحصیلی لحاظ می گردد.

** شهریه دانشجویان انصرافی و انتقالی مشمول تحصیل یک یا دو ترم رایگان **

در صورت انصراف از تحصیل دانشجویان فوق تا یک هفته پس از ثبت نام در ترم اول ، مدارک نامبرده عودت داده می شود و مبلغی اخذ نمی گردد از یک هفته تا پایان ماه اول فقط شهریه ثابت و پس از آن شهریه ثابت و متغیر  اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت انصراف دانشجو در سایر ترمها علاوه بر پرداخت هزینه ترمهای رایگان سایر هزینه های انصراف نیز بر اساس قوانین مربوطه اخذ خواهد شد.        

نکات مهم آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
آئین نامه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
نکات مهم آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
دستورالعمل معرفی به استاد
دستور العمل فارغ التحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی
اعتبار مدارک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی
معرفی ویدئویی موسسه آموزش عالی اشراق
افتخارات کسب شده توسط مؤسسه و دانشجویان
Image
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.