All for Joomla All for Webmasters

آیین نامه کارآموزی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اشراق

 

کلیات

کارآموزی، یکی از بخشهای مهم برنامه آموزشی دانشجویان است که هدف آن آشنایی دانشجو با محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی، آشنایی با مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی، کسب تجربه، کاربرد آموخته ها و بهره گیری آزادانه از آموزه ها و تجربیات افراد خبره و مجرب شاغل در بخش صنعت می باشد.

کارآموزان باید فرصت مغتنمی را که برای استفاده رایگان از تجربیات متخصصان و آشنایی با وسایل و ادوات صنعتی بدست اورده اند قدر نهند و کمال بهره را از این فرصت ببرند. کارآموزی می تواند یک دوره تمرین عملی نیز به حساب آید که در آن دانشجو به نقاط قوت و ضعف خود پی برده و در صدد تقویت توان علمی و فنی خود بر می آید. بر این اساس دوره کار آموزی می تواند به دانشجو در انتخاب یک حرفه متناسب با توانایی و استعداد وی کمک نماید.

 

شرایط اخذ درس

کارآموزی، یکی از بخشهای مهم برنامه آموزشی دانشجویان است که بر حسب رشته و مقررات گروه، در تابستان سال آخریا نیمسال آخر و یا پس از گذراندن تعداد واحد مشخص به شرطی که تعداد واحد ترم از سقف معینی تجاوز ننماید، اخذ می شود و نمره آن در معدل نیمسال و معدل کل دانشجو محاسبه می شود. (برای اطلاع بیشتر از شرایط لازم جهت اخذ درس کارآموزی به راهنمای رشته خود مراجعه نمایید.)

 

مراحل اخذ و گذراندن درس کارآموزی

۱- ابتدا دانشجو بایستی اطمینان حاصل نماید که شرایط اخذ درس کارآموزی را طبق مقررات گروه آموزشی خود دارا می باشد.

2- درس کارآموزی را در بازه زمانی تعیین شده برای انتخاب واحد اخذ نماید.

3- واحد صنعتی ( محل کارآموزی) معتبر متناسب با رشته و مورد تایید گروه آموزشی را انتخاب نماید.

 • دانشجویان می توانند برای یافتن محل مناسب از "سامانه ملی کارآموزی" متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در نشانی  karamouzi.irost.org نیز استفاده نمایند. در این صورت، محل کارآموزی بایستی حتماً توسط مسئول واحد ارتباط با صنعت مؤسسه در سامانه فوق تایید شود (جهت استفاده از این سامانه لازم است، راهنماها موجود در سامانه به نشانی بالا مطالعه شود) .
 • مهلت تحویل فرم شماره 1 و 2 در هر نیمسال، حداکثر تا پایان هفته چهارم آموزشی خواهد بود.در صورتی که درس کارآموزی در ترم تابستانی اخذ شده باشد، حداکثر مهلت 30 تیرماه خواهد بود.
 • لازم به ذکر است به فرمهای ارسال شده بعد از این تاریخ ها و فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود و دوره کارآموزی مورد تایید نخواهد بود.

4- دانشجو مؤظف است پس از دریافت فرم معرفی نامه، استاد کارآموزی خود را در جریان محل کارآموزی و ساعات حضور خود در آن محل قرار دهد.

5- دانشجو باید در واحد صنعتی بطور منظم حضور یافته و فعالیتهای مشخص شده را طبق برنامه با هماهنگی با استاد کارآموزی و زیر نظر سرپرست کارآموز و با رعایت مقررات انضباطی به انجام رساند.

6-  پس از پایان دوره کارآموزی دانشجو می‌بایست فرم شماره 3 و 4 را که توسط سرپرست کارآموزی تکمیل و به مهر و امضای واحد مورد نظر رسیده، به همراه گزارش کارآموزی در زمان تعیین شده به استاد خود تحویل دهد، تا مراحل بعدی جهت ثبت نمره انجام پذیرد.

7- استاد کارآموزی نمره کارآموز را تعیین و پس از تایید فرم های شماره 3 و 4 توسط استاد راهنما، فرم های مذکور به واحد ارتباط با صنعت تحویل خواهد شد.

 • مهلت ارائه فرم های تکمیل و تایید شده توسط سرپرست و استاد کارآموزی (فرم های شماره 3 و 4 ) به واحد ارتباط با صنعت، تا پایان آخرین هفته آموزشی و قبل از شروع امتحانات ترم خواهد بود.

 

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموز با نظر سرپرست کارآموزی و هماهنگ با استاد کارآموزی تعیین می شود. کارآموز در طول دوره سعی خواهد کرد ضمن آشنایی با فرآیندها، فناوریها و تجهیزات، خلاقیت خود را در برخورد با مسائل مربوط به رشته خود در واحد صنعتی نشان داده و بر اساس اندوخته های خود پیشنهادهایی برای بهبود ارائه دهد.

تحلیل و درک سیستمها و تلاش مشتاقانه و مجدانه برای کسب مهارتهای عملی به کمک کارشناسان صنعت از دیگر وظایف کارآموز محسوب می شود.

 

روش تهیه گزارش کارآموزی

کلیه دانشجویان موظفند گزارش مشروحی درباره واحد صنعتی محل کارآموزی، فعالیتهای مهم انجام شده و تجربیات و آموخته های خود در طول مدت کارآموزی طبق قالب بندی زیر تهیه و بصورت فایل چنانکه در ذیل بیان گردید؛ ارائه نمایند.

 1- گزارش حداقل شامل بخش های زیر خواهد بود:

 • "مشخصات دوره کار آموزی" :نام کارآموز، رشته، آدرس emailوی، نام و نشانی واحد صنعتی و نشانی سایت وب (در صورت وجود) ، تاریخ شروع و پایان دوره کارآموزی
 • "فهرست"
 • "خلاصه" : معرفی مختصر واحد صنعتی (یک پاراگراف) و اهم فعالیتهای انجام شده در یک صفحه
 • "کلیات"
 • این بخش شامل معرفی واحد صنعتی، ماموریتهای سازمانی، محصولات وخدمات، فناوریها و سامانه های عمده موجود در واحد صنعتی است. این بخش از گزارش هم چنین توضیح می دهد که فارغ التحصیلان رشته چه جایگاهی در واحد صنعتی مورد بحث خواهند داشت و چه مشاغلی را احراز خواهند کرد. شرح مختصری در مورد این مشاغل الزامی است. این بخش به سوالات فارغ التحصیلان رشته درباره نوع کار و وظایف در این گونه مشاغل پاسخ می دهد.
 • "فعالیتهای کارآموزی" : مشروح فعالیتهای کارآموز در واحد صنعتی مثل مشارکت در امور کارشناسی، طرح یا پروژه، رفع عیب، طراحی، اجرا، نصب، نگهداری و غیره.
 • شرحسیستم ها، نرم افزار یا تجهیزاتی که کارآموز با آنها سر و کار داشته است یا فنونی که برای انجام کارهای مشخص بکار می برده است.
 • "مراجع" : کتب، جزوات، راهنماها و دیگر منابع اطلاعاتی مورد استفاده در تهیه گزارش.

2- گزارش باید ساده و روان و عاری از اشکالات تایپی و دستوری بوده و حتی الامکان برای توضیح مفاهیم از شکل و نمودار مناسب بهره برده باشد.

3- گزارش باید با قلم زر یا نازنین 12 تایپ شده باشد. تعداد خطوط در هر صفحه (بدون شکل یا نمودار) بین 18 تا 24 خط باشد.

 

مقررات انضباطی

 • مجموع ساعات کارآموزی نباید برای دانشجویان کمتر از ساعت معین توسط گروه آموزشی باشد.
 • کارآموز موظف است طبق ساعات وروزهای حضور و از تاریخ اعلام شده در فرم "اطلاعات کارآموزی" در محل کارآموزی حضور پیدا کند.
 • غیبت روزانه کارآموز باید در اولین فرصت و با ارائه مدرک و دلیل موجه به اطلاع سرپرست و استاد کارآموز رسانده شود و با هماهنگی آنان برنامه ای برای جبران ساعات غیبت در نظر گرفته شود. تاخیر یا غیبت غیر موجه موجب کسر نمره و در صورتی که از حد معین تجاوز نماید با تشخیص استاد کارآموزی یا مدیر گروه منجر به تکرار دوره خواهد گردید.
 • مرخصی کارآموز فقط با موافقت قبلی سرپرست کارآموز و استاد کارآموزی امکان پذیر خواهد بود.
 • کارآموز ملزم به رعایت شئونات اسلامی و مقررات واحد صنعتی در محیط کار می باشد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.