All for Joomla All for Webmasters

شرح وظایف مدیر دانشجویی و فرهنگی

 • نظارت بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی
 •  نظارت بر انجام کار دانشجویی برای متقاضیان
 •  گسترش روابط میان اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان
 •  نیازسنجی و برنامه‌ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی و اجتماعی دانشجویان
 •  نظارت بر ارائه و اجرای برنامه‌های رفاهی از قبیل وام، بیمه و ...
 •  نظارت بر اسکان دانشجویان و تمهید لازم برای ارائه خدمات خوابگاهی
 •  نظارت بر برنامه‌های گسترش و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی، ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 •  نظارت بر برگزاری مسابقات ورزشی
 •  نظارت بر انجام امور مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و شخصی
 •  نظارت بر انجام آزمون‌های لازم برای آگاهی از میزان توانمندی‌های ورزشی همچنین تعیین سطح آسیب پذیری دانشجویان در آغاز سال تحصیلی
 •  نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی دانشجویان
 •  شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیردولتی استان خراسان 
 • برنامه ریزی های راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر انجام آنها 
 • فراهم آوردن بسترها و تسهیلات لازم برای انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی و فوق برنامه
 • فراهم آوردن زمینه های همکاری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با سازمان های دولتی و مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی
 •  بررسی و شناسایی آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و برنامه ریزی برای اصلاح و  رفع آن ها
 •  گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای دانشگاه
 • حمایت از دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در قالب کانون های فرهنگی ، انجمن های علمی ، و تشکل های دانشجویی
 • برگزاری اردوها ، جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، و دیگر امور فوق برنامه دانشگاهی
 • توسعه ، تقویت و هدایت امور فرهنگی و اجتماعی زنان
 • توسعه و تقویت فعالیت های اجتماعی دانشگاه با حمایت از طرح ها و برنامه های اجتماعی و صنفی دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قانون و ضوابط فرهنگی و هنری مصوب د فعالیت های فرهنگی دانشگاه
 • گردآوری اطاعات مستمر از فعالیت های دانشگاه برای ارائه گزارش سالیانه از عمکرد فرهنگی دانشگاه
 • تلاش در جهت گسترش و رفع موانع فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در چارچوب سیاست های مصوب
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.