All for Joomla All for Webmasters

شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 • اداره و نظارت برحسن اجرای كلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی؛
 • برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه ها و فعالیتهاي آموزشي و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هیأت ريیسه؛
 • پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هیأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به رياست موسسه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي هیأت علمي؛
 • برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصلهابه منظور به روزرسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه، غنا بخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین جهت پیگیری؛
 • برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
 • نظارت و ارزیابی فرآینداجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع
 • رسیدگی و پیگیری کلیه موارد آموزشی مربوط به نرم افزار آموزشی موسسه (سدف)
 • به روز رسانی اطلاعات آموزشی در پرتال نظارت آموزش عالی
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه، متناسب با نیاز و به روز رسانی اطلاعات درخواست رشته های جدید در پرتال مربوطه جهت وزارت علوم
 • نظارت بر حسن اجرای برگزاری آزمونهای الکترونیکی و کتبی پایان ترم
 • برگزاری جلسه کمیته داخلی و ساماندهی و طبقه بندی درخواست های بررسی شده در این کمیته جهت ارائه به مسئول مربوطه
 • شرکت در جلسه شورای آموزشی و پیگیری امور مربوطه
 • برگزاری در جلسه معاونت آموزشی موسسه و رسیدگی به امور و مشکلات حوزه های تحت پوشش آموزش موسسه
 • نظارت بر ارسال پرونده های دانشجویان مشمول کمیسیون استانی و پیگیری مسائل مربوطه و شرکت در جلسات کمیسیون استانی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در هر ترم
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • نظارت بر تنظیم تقویم آموزشی موسسه منطبق بر چهار چوب برنامه های وزارت مطبوع
 • تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات و نظارت بر امور مربوطه به نقل و انتقالات دانشجویان
 • نظارت بر اجرای صحیح صدور احکام اخراج آموزشی
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف آموزشي
 • تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی ، جهت شفاف سازی این فعالیت ها
 • راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 • حضور درجلسات کمیته جذب هیئت علمی و اظهار نظر به منظور جذب اساتید جدید
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله کلیه اعضاء هیئت علمی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.