All for Joomla All for Webmasters

لیست هفته های فرد و زوج

لیست هفته های فرد و زوج نیمسال دوم سال 99-98
 
هفته اول 1398/11/19 1398/11/25 هفته فرد
هفته دوم 1398/11/26 1398/12/02 هفته زوج
هفته سوم 1398/12/03 1398/12/09 هفته فرد
هفته چهارم 1398/12/10 1398/12/16 هفته زوج
هفته پنجم 1398/12/17 1398/12/23 هفته فرد
هفته ششم 1399/01/16 1399/01/22 هفته زوج
هفته هفتم 1399/01/23 1399/01/29 هفته فرد
هفته هشثم 1399/01/30 1399/02/05 هفته زوج
هفته نهم 1399/02/06 1399/02/12 هفته فرد
هفته دهم 1399/02/13 1399/02/19 هفته زوج
هفته یازدهم 1399/02/20 1399/02/26 هفته فرد
هفته دوازدهم 1399/02/27 1399/03/02 هفته زوج
هفته سیزدهم 1399/03/03 1399/03/09 هفته فرد
هفته چهاردهم 1399/03/10 1399/03/16 هفته زوج
هفته پانزدهم 1399/03/17 1399/03/23 هفته فرد
هفته شانزدهم 1399/03/24 1399/03/30 هفته زوج
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.