All for Joomla All for Webmasters

شورای موسسه آموزش عالی اشراق

الف ـ تعریف شورای موسسه:      

        بنا به ماده 11 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شورای مؤسسه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیات امنا می‌باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه‌های جاری موسسه براساس سیاستهای کلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد.      

ب ـ ترکیب شورای موسسه:      

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مسئولیت

1

دکتر علی گلیانی

رئیس موسسه

رئیس شورا

2

مهندس جواد دیلجانی

رئیس حوزه ریاست و دفتر نظارت و ارزیابی

دبیر شورا

3

مهندس بنفشه یادگارزاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عضو شورا

4

دکتر امیرمحمد حسین نیا

معاونت توسعه مدیریت و منابع

عضو شورا

5

مهندس شادی لنگری

معاون پژوهشی و فناوری

عضو شورا

6

مهندس سعید لاری

مدیر اموردانشجویی و فرهنگی

عضو شورا

7

دکتر قدرت سپیدنام

هیات علمی

عضو شورا

8

دکتر جلیل ابریشمی

هیات علمی

عضو شورا

9

مهندس امین وکیلی

هیات علمی

عضو شورا

10

رضا فلسفی

هیات علمی

عضو شورا

 

ج ـ وظایف و اختیارات شورای موسسه:

  • ارزیابی کلی عملکرد موسسه؛
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی موسسه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری موسسه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
  • بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات موسسه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
  • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) موسسه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها؛
  • ارجاع برخی از موضوعات موسسه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و کمیته‌های آن.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.