All for Joomla All for Webmasters

تاریخچه و معرفی رشته مکانیک

گروه مکانیک در رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی بیوسته، دو گرایش مکانیک خودرو و تاسیسات حرارتی و برودتی در مقطع کارشناسی ناپیوسته و دو گرایش مکانیک خودرو و تاسیسات حرارتی و برودتی در مقطع کاردانی پیوسته فعالیت آموزشی و پژوهشی دارد.

مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مقطع کارشناسی: مهندسی مکانیک

مقطع کارشناسی ناپیوسته: مهندسی تکنولوژی خودرو، مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

مقطع کاردانی پیوسته: مکانیک خودرو، تاسیسات حرارتی و برودتی

 دوره کارشناسی مهندسی مکانیک

 

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی مهندسی مکانیک یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است که هدف آن ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور در رشته مکانیک و تربیت افراد مستعدی است که آموخته های نظری و عملی آنها هم سطح دانشگاهها و مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان باشد. با طی این دوره دانش آموختگان مهندسی مکانیک آماده می شوند تا وظایف محوله برای اجرا پروژه های صنعتی شامل تحقیق و مطالعات اولیه، طراحی و مقدماتی، محاسبات طراحی با جزئیات و تهیه نقشه ها و مدارک فنی­، تدوین فناوری ساخت و روش تولید، مدیرت و اجرا و تعمیر و نگهداری را با آگاهی علمی و فنی درکلیه حوزه های مرتبط با مهندسی مکانیک به عهده گرفته و با موفقیت انجام دهند دوره کارشناسی مهندسی مکانیک شامل دروس نظری، آزمایشگاهی،کارگاهی و کارآموزی است .

طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 4 سال است طول هر نیمسال 16هفته آموزش کامل می­باشد. هر واحد درسی نظری به مدت 16ساعت و هر واحد آزمایشگاهی به مدت 32ساعت و هر واحد درسی کارگاهی به مدت 48ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد .

واحدهای درسی :

تعدادکل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد به شرح زیرمی باشد :

دروس عمومی : 20 واحد

دروس پایه : 25 واحد

دروس اصلی : 61 واحد

دروس تخصصی الزامی : 12 واحد

دروس تخصصی انتخابی : 15 واحد

دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی : 7 واحد

دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو 

 

تعریف و هدف:

این برنامه براساس نظام آموزش های علمی – کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برمبنای آموزش های علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است.

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی – کاربردی دررشته مکانیک خودرو است بطوری که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه صنایع خودرو به منظور اجرای فعالیت در طرح های مختلف فراگرفته باشد.

اهمیت و ضرورت دوره :

باتوجه به ضرورت خودکفایی کشور در زمینه صنایع خودرو تربیت انسانی کارآمد تخصص های مورد نیاز ، ضرورت تهیه برنامه کارشناسی ناپیوسته رشته مکانیک خودرو احساس می گردد.

مشاغل قابل احراز :

 • سرپرست کارگاه ها و تعمیرگاهای مجاز انواع خودرو
 • طراح و تولید کننده قطعات مورد لزوم خودرو
 • طراح کارگاه ها و تعمیرگاه های مجاز خودرو
 • کارشناس دفاتر طراحی و مهندسی و تحقیقاتی مربوط به خودرو
 • آموزش افراد تحت سرپرستی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

 • تجهیز و راه اندازی قسمت های مختلف خودرو
 • سرپرستی کارگاه ها و کارخانه های خودرو سازی
 • تعمیر و نگهداری قسمت های مختلف خودرو

واحدهای درسی :

تعدادکل واحدهای درسی این مجموعه 70 واحد به شرح زیرمی باشد :

دروس اصلی : 18 واحد

دروس پایه : 8

دروس عمومی : 9 واحد

دروس تخصصی : 35 واحد

 دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی:

 

تعریف و هدف:

این برنامه براساس نظام آموزش های علمی – کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی آموزش های علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است .

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی – کاربردی دررشته تاسیسات حرارتی و برودتی است بطوری که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه طرح های صنعتی و مدیریتی خدماتی ، فراگرفته باشد .

اهمیت و ضرورت دوره :

باتوجه به ضرورت ایجاد فضای آرامش بخش جهت راحتی انسان در ساختمان های آموزشی ، مسکونی ، صنعتی و... همچنین انجام فرآیندهای سردسازی و انجماد خانگی ، صنعتی ، نیاز مبرم کشور به تربیت نیروهای انسانی کارآمد که دانش مربوط به این رشته را با توانایی های کاربردی آن بصورت توام داشته باشند احساس می گردد.

مشاغل قابل احراز :

فراگیران پس از گذراندن دوره کارشناسی ناپیوسته توانایی احراز مشاغل زیر را کسب می نماید.

 • طراح و محاسب سیستم های حرارتی و برودتی در دفاتر مهندسی مشاور و دفاتر فنی
 • سرپرست کارگاه پروژه های اجرای تهویه مطبوع
 • سرپرست کارگاه پروژه های اجرای تبرید و سردخانه

نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

پس از پایان دوره کارشناسی ناپیوسته از فارغ التحصیل انتظار می رود :

 • طرح و محاسبه انواع سیستم های تهویه مطبوع
 • طرح و محاسبه انواع سیستم های تبرید و سردخانه
 • مدیریت، اجرا و بهره برداری سیستم های تهویه مطبوع
 • مدیریت، اجرا و بهره برداری سیستم های تبرید و سردخانه

واحدهای درسی :

تعدادکل واحدهای درسی این مجموعه 70 واحد به شرح زیرمی باشد :

 دروس اصلی : 18 واحد

 دروس پایه : 8

 دروس عمومی : 9واحد

 دروس تخصصی : 35 واحد

 دوره کاردانی مکانیک خودرو   

 

تعریف و هدف:

هدف از دوره پیوسته مکانیک خودرو تامین کاردان متخصص و تامین منابع انسانی مکانیک خودرو می­باشد و لذا در تدوین این برنامه علاوه بر مهارت فنی، تفکر طراحی مورد توجه قرار گرفته است و دروس در نظر گرفته شده بر اساس چهارچوب آموزش آموزش عالی طراحی و تدوین گردیده است.

ضرورت و اهمیت:

با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور و لزوم بهره برداری از تجهیزات خصوصا در ارائه سرویس­های مناسب خدمات و تنوع تخصص­های مربوط، اجرای این دوره از ضرورت خاصی برخوردار است.

نقش و توانایی:

 • تعمیر موتورهای بنزینی و دیزلی سبک
 • تعمیر سیستم­های انتقال قدرت خودرو
 • تعمیر سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزل سبک
 • تعمیر قسمت­های مربوط به هدایت و کنترل خودرو
 • تعمیر قسمت­های مربوط به الکتریکی و الکترونیکی خودرو
 • تعمیر قسمت­های مربوط به تهویه مطبوع خودرو
 • سرپرستی تعمیرگاه­های فنی و خدماتی خودرو

 مشاغل قابل احراز:

 • تعمیرکار خودرو در قسمت موتورهای بنزینی و دیزلی سبک
 • تعمیرکار خودرو در قسمت سیستم­های انتقال قدرت خودرو
 • تعمیرکار خودرو در قسمت سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزل سبک
 • تعمیرکار خودرو در قسمت­های هدایت و کنترل خودرو
 • تعمیرکار خودرو در قسمت­های الکتریکی و الکترونیکی خودرو
 • تعمیرکار خودرو در قسمت تهویه مطبوع خودرو
 •  سرپرست تعمیرگاه­های فنی و خدماتی خودرو

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

فارغ ­التحصیل دوره سه ساله فنی و حرفه­ای در رشته مکانیک خودرو

قبولی در آزمون سراسری

دارا بودن توانایی جسمانی لازم و شرایط عمومی

طول دوره و شکل نظام:

مطابق با نظام آموزش عالی طول دوره کاردانی 2 تا 3 سال است. هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیم­سال است. طول هر ترم معادل 16 هفته در نظر گرفته شده است.

واحدهای درسی :

تعدادکل واحدهای درسی این مجموعه 79 واحد به شرح زیرمی باشد :

دروس جبرانی: 6 واحد

 دروس اصلی : 21 واحد

 دروس پایه : 12 واحد

 دروس عمومی : 12 واحد

 دروس تخصصی : 24 واحد

دروس انتخابی: 4 واحد

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.