All for Joomla All for Webmasters

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر

عنوان پایان نامه: تشخیص دیابت از تصاویر زبان با استفاده از رویکرد یادگیری چند هسته ای

نام دانشجو: سیده بهناز هاشمی

استاد راهنما: دکتر احسان جعفری

استاد مشاور: دکتر فرهنگ پدیداران مقدم

استاد داور: دکتر شادی لنگری

زمان دفاع: پنجشنبه (11-11-1397) / ساعت : 9

مکان دفاع: اتاق سمینار 

 

عنوان پایان نامه: بازیابی تصاویر بر اساس محتوی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

نام دانشجو: سعیده گوهری

استاد راهنما: دکتر احسان جعفری

استاد مشاور: دکتر فرهنگ پدیداران مقدم

استاد داور: دکتر شادی لنگری

زمان دفاع: پنجشنبه (11-11-1397) / ساعت : 10

مکان دفاع: اتاق سمینار 

 

عنوان پایان نامه: شناسایی اشیاء بر مبنی جستجوی مبتنی بر گراف

نام دانشجو: سمیه جباری

استاد راهنما: دکتر احسان جعفری

استاد مشاور: دکتر قدرت سپیدنام

استاد داور:دکتر فرهنگ پدیداران مقدم

زمان دفاع: پنجشنبه (11-11-1397) / ساعت : 12

مکان دفاع: اتاق سمینار 

 

عنوان پایان نامه:کاهش زمان انتظار با الگوریتم موازی انحصاری و بکارگیری رویکرد زنجیره مارکوف در Vanetجهت مدیریت بحران ترافیک شهری در شهر هوشمند

نام دانشجو: سیده شهلا حاتمی

استاد راهنما: دکتر فرهنگ پدیداران مقدم

استاد مشاور: دکتر محسن محمدی

استاد داور: دکتر احسان جعفری

زمان دفاع: پنجشنبه (11-11-1397) / ساعت : 11

مکان دفاع: اتاق سمینار 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.