بیانیه روابط عمومی موسسه آموزش عالی اشراق به مناسبت سالگرد رحلت جانگداز امام خمینی (ره)