قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال دوم 97-96