دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم 97-96