All for Joomla All for Webmasters

شورای موسسه آموزش عالی اشراق

 الف ـ تعریف شورای موسسه:      

        بنا به ماده 11 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شورای مؤسسه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیات امنا می‌باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه‌های جاری موسسه براساس سیاستهای کلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد.      

  ب ـ ترکیب شورای موسسه:      

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مسئولیت

1

دکتر علی گلیانی

رئیس موسسه

رئیس شورا

2

مهندس جواد دیلجانی

رئیس حوزه ریاست و دفتر نظارت و ارزیابی

دبیر شورا

3

دکتر بنفشه یادگارزاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عضو شورا

5

امیرمحمد حسین نیا

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

عضو شورا

6

دکتر شادی لنگری

معاون پژوهشی و فناوری

عضو شورا

7

مهندس سعید لاری

مدیر اموردانشجویی و فرهنگی

عضو شورا

8

مهندس سمیه گلیانی

مدیر پژوهشی

عضو شورا

9

دکتر قدرت سپیدنام

هیات علمی

عضو شورا

10

دکتر جلیل ابریشمی

هیات علمی

عضو شورا

11

دکتر فرهنگ پدیداران مقدم

هیات علمی

عضو شورا

12

مهندس امین وکیلی

هیات علمی

عضو شورا

13

مهندس سعید قاسمی

هیات علمی

عضو شورا

14

رضا فلسفی

هیات علمی

عضو شورا

  ج ـ وظایف و اختیارات شورای موسسه:

  • ارزیابی کلی عملکرد موسسه؛
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی موسسه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری موسسه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
  • بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات موسسه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
  • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) موسسه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها؛
  • ارجاع برخی از موضوعات موسسه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و کمیته‌های آن.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.